ბილეთები

ბილეთი №331

[A, A1], [C], [C1], [D], [სამხედრო]
#331
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, ორმხრივ მოძრაობიან გზაზე, რომელსაც არა აქვს გამყოფი ზოლი, ბავშვთა ჯგუფი უნდა გადაადგილდებოდეს მოძრაობის მიმართულების საწინააღმდეგო მხარეს მდებარე გვერდულაზე.

ორმხრივ მოძრაობიან გზაზე, რომელსაც არა აქვს გამყოფი ზოლი, ბავშვთა ჯგუფი უნდა გადაადგილდებოდეს:
1
მოძრაობის მიმართულების მხარეს მდებარე გვერდულზე
2
მოძრაობის მიმართულების საწინააღმდეგო მხარეს მდებარე გვერდულაზე
3
4
Top