ბილეთები

ბილეთი №549

[B, B1], [C], [C1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#549
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 45-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, დასაშვებია მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით (მისაბმელის გარეშე) სხვა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება ამ კანონით დადგენილი წესით.

რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
1
წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი
2
მობუქსირე ნახევარმისაბმელიანი საწევარას მძღოლი
3
4
Top