ბილეთები

ბილეთი №968

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [სამხედრო]
#968
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში ან ვიწრო მიხვეულ-მოხვეულ გზებზე მოძრაობისას, ნისლსაწინააღმდეგო ფარები ირთვება შორი ან ახლო განათების ფარებთან ერთად.

არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში ან ვიწრო მიხვეულ-მოხვეულ გზებზე მოძრაობისას, ნისლსაწინააღმდეგო ფარების ჩართვა ხორციელდება:
1
საავარიო შუქსიგნალიზაციასთან ერთად
2
შორი ან ახლო განათების ფარებთან ერთად
3
მხოლოდ წინა და უკანა საგაბარიტო სინათლეებთან ერთად
4
Top