ბილეთები

ბილეთი №974

[B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [სამხედრო]
#974
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, თუ მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება აღჭურვილია წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარებით, ისინი უნდა იყოს თეთრი ან ყვითელი სელექციური სინათლის, ორი, ხოლო მოტოციკლზე − ერთი.

თუ ავტომობილი აღჭურვილია წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარებით, ისინი უნდა იყოს:
1
თეთრი ან ყვითელი სელექციური სინათლის, რაოდენობით ორი
2
წითელი ან ყვითელი სელექციური სინათლის, რაოდენობით ოთხი
3
წითელი სელექციური სინათლის, რაოდენობით ერთი
4
Top