Билеты

C1

Кол-во билетов:41
Всего страниц:2
#
#306
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, იმ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი, რომელსაც ამ კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში უფლება აქვს შევიდეს ქვეითთა მოძრაობისათვის განკუთვნილ ადგილებში, ვალდებულია გამოიჩინოს მაქსიმალური სიფრთხილე და იმოძრაოს დაბალი სიჩქარით, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში გაჩერდეს.

Страница билета
Водитель того транспортного средства, который в случаях установленных правилами дорожного движения, имеет право заезжать в места относящихся для движения пешеходов, обязан:
1
Дать звуковой сигнал и двигаться на скорости не более 50 км/ч.
2
Включить фары ближнего видения и для того, чтобы обратить внимание пешеходов дать звуковой сигнал.
3
Выявить, как максимальную осторожность, так и двигаться на низкой скорости, чтобы в случае необходимости остановиться.
4
#328
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, დასახლებული პუნქტის გაუნათებელ გზასა და დაუსახლებელი პუნქტის გზაზე ბავშვთა ჯგუფების გადაყვანა ნებადართულია მხოლოდ დღე-ღამის ნათელ დროს.

Страница билета
Перевоз групп детей разрешен на неосвещенной дороге населенного пункта и на дороге ненаселенного пункта допустимо:
1
Только в темное время суток
2
Только в светлое время суток
3
Как в темное время суток, так и в светлое время суток
4
#355
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად მანევრის დაწყებამდე მძღოლი ვალდებულია ჩართოს შესაბამისი მიმართულების მოხვევის შუქ-მაჩვენებელი, ხოლო თუ ის არ არის ან გამოსულია მწყობრიდან − ანიშნოს ხელით. მარცხნივ მოხვევის ან მობრუნების სიგნალს შეესაბამება გვერდზე ჰორიზონტალურად გაშვერილი მარცხენა ხელი ან გვერდზე გაშვერილი, იდაყვში სწორი კუთხით ზემოთ მოხრილი მარჯვენა ხელი. მარჯვნივ მოხვევის სიგნალს შეესაბამება გვერდზე ჰორიზონტალურად გაშვერილი მარჯვენა ხელი ან გვერდზე გაშვერილი, იდაყვში სწორი კუთხით ზემოთ მოხრილი მარცხენა ხელი. დამუხრუჭების სიგნალს შეესაბამება ზემოთ ვერტიკალურად აწეული მარცხენა ან მარჯვენა ხელი. მოხვევის შუქ-მაჩვენებლით ან ხელით სიგნალი მიცემული უნდა იქნეს დროულად, მანევრის დაწყების წინ და უნდა შეწყდეს დაუყოვნებლივ, მისი დასრულებისთანავე (სიგნალის ხელით მიცემა შეიძლება შეწყდეს უშუალოდ მანევრის დაწყების წინ). ამასთანავე, სიგნალმა არ უნდა შეაცდინოს სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეები. მოხვევის შუქ-მაჩვენებლით ან ხელით სიგნალის მიცემა მძღოლს არ აძლევს უპირატესობას და არ ათავისუფლებს სიფრთხილის აუცილებელი ზომების მიღების ვალდებულებისაგან.

Страница билета
Можно или нет, в случая не существования светоуказателя поворотника или выхода его из строя, о намерении водителя исполнить поворот сигнал поданный рукой прекратить непосредственно перед началом маневра?
1
Возможно
2
Не возможно
3
4
#403
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, მანევრის დაწყებამდე მძღოლი ვალდებულია ჩართოს შესაბამისი მიმართულების მოხვევის შუქ-მაჩვენებელი, ხოლო თუ ის არ არის ან გამოსულია მწყობრიდან − ანიშნოს ხელით.

Страница билета
Обязан или нет, водитель легкового автомобиля, включить сигнал указывающий поворот налево в случае передвижения по направлению стрелки?
1
Не обязан
2
Обязан
3
4
#410
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, მოხვევის შუქ-მაჩვენებლით ან ხელით სიგნალის მიცემა მძღოლს არ აძლევს უპირატესობას და არ ათავისუფლებს სიფრთხილის აუცილებელი ზომების მიღების ვალდებულებისაგან.

Страница билета
Об умысле выполнить маневр света - указателями поворота или сигнал данный рукой водителю:
1
Присваивает преимущество.
2
Освобождает от необходимости принятия мер предосторожности.
3
Не присваивает преимущество, не освобождает от необходимости принятия мер предосторожности.
4
#470
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 42-ე მუხლის „ბ“ პუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშნით აღნიშნულ გვირაბებში მოქმედებს შემდეგი წესი მძღოლმა უნდა ჩართოს შორი ან ახლო განათების ფარები, მიუხედავად იმისა, განათებულია თუ არა გვირაბი.

Страница билета
Нарушает ли водитель автомобиля правила дорожного движения при движении в освещенном туннеле, обозначенном дорожным знаком, если у него включен только габаритный свет?
1
Нарушает
2
Не нарушает
3
4
#820
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის მე-8 პუნქტის თანახმად, გზაზე გაჩერებული სატრანსპორტო საშუალების გასწვრივ მოძრაობისას მძღოლმა განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს ჩართული გარე სანათი ხელსაწყოს ან ღია კარის მქონე სატრანსპორტო საშუალების მიმართ, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში დროულად უზრუნველყოს გზაზე ქვეითთა და ბავშვების მოულოდნელი გამოჩენით წარმოშობილი საფრთხის თავიდან აცილება.

Страница билета
При движении вдоль стоящего автомобильного средства с включенным внешним светящим оборудованием или с открытой дверью водитель должен:
1
Дать звуковой сигнал и увеличить скорость
2
Проявить особую осторожность, чтобы в случае необходимости, своевременно обеспечить избежать опасность при неожиданном появлении на дороге пешеходов или детей
3
Уменьшить скорость и включить аварийную световую сигнализацию, чтобы в случае резкого сдвига остановившегося транспортного средства, своевременно избежать опасность
4
#821
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად, მძღოლმა განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს საგზაო მოძრაობის ისეთი მონაწილეების მიმართ, როგორებიც არიან ქვეითები (განსაკუთრებით ბავშვები, ხანდაზმულები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები) და ველოსიპედისტები.

Страница билета
Обязан ли водитель, проявить особую осторожность в отношении пеших детей, пожилых и лиц с ограниченными возможностями?
1
Обязан
2
Не обязан
3
4
#830
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის მე-10 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე მოძრაობისას მძღოლმა უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი გარემოებები - არასაკმარისი ან შეზღუდული ხილვადობის პირობებში მძღოლმა უნდა შეამციროს სიჩქარე და გაზარდოს დისტანცია თავის სატრანსპორტო საშუალებასა და მის წინ მიმავალ სატრანსპორტო საშუალებას შორის.

Страница билета
Во время недостаточной или ограниченной видимости, водитель должен:
1
Включить аварийную световую сигнализацию и уменьшить дистанцию между ним и впереди него движущего транспортного средства
2
Уменьшить скорость и увеличить дистанцию между ним и впереди него движущим транспортным средством
3
Включить аварийную световую сигнализацию и двигаться на окраинную левую сторону проезжей части
4
#929
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, მოხვევის შუქ-მაჩვენებლით ან ხელით სიგნალი მიცემული უნდა იქნეს დროულად, მანევრის დაწყების წინ და უნდა შეწყდეს დაუყოვნებლივ, მისი დასრულებისთანავე (სიგნალის ხელით მიცემა შეიძლება შეწყდეს უშუალოდ მანევრის დაწყების წინ). ამასთანავე, სიგნალმა არ უნდა შეაცდინოს სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეები. მოხვევის შუქ-მაჩვენებლით ან ხელით სიგნალის მიცემა მძღოლს არ აძლევს უპირატესობას და არ ათავისუფლებს სიფრთხილის აუცილებელი ზომების მიღების ვალდებულებისაგან.

Страница билета
Включение света-указателя, до начала маневра для поворота в соответствующее направление, водителю:
1
Присваивает преимущество
2
Не присваивает преимущество, только в отношении транспортных средств оперативной службы
3
Не присваивает преимущество и не освобождает от принятия необходимых мер осторожности
4
#930
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, ხმოვანი სიგნალი არ უნდა იყოს უფრო ხანგრძლივი, ვიდრე ეს აუცილებელია.

Страница билета
Длительность звукового сигнала поданного водителем:
1
Должна быть не более 3 секунд
2
Должна быть не более 5 секунд
3
Не должно быть более долговременной, чем это необходимо
4
#931
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, დასახლებულ პუნქტში გასწრების განზრახვის შესახებ სხვა სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის გასაფრთხილებლად შეიძლება ჩაირთოს მანათობელი სიგნალი დღე-ღამის ნათელ დროს ფარების შუქის პერიოდული, ხანმოკლე ჩართვა-გამორთვით, ხოლო დღე-ღამის ბნელ დროს – ფარების ახლო შუქის შორ შუქზე მრავალჯერადი გადართვით, დაუსახლებელ პუნქტში კი − ხმოვანი სიგნალის ნაცვლად ან მასთან ერთად.

Страница билета
В светлое время суток о намеренном обгоне в населенном пункте для предупреждения другого водителя возможно будет использован:
1
Звуковой сигнал
2
Периодическое кратковременное включение-выключение света фар
3
Аварийная световая сигнализация
4
Многократное переключение света фар с ближнего на дальний свет
#932
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, დასახლებულ პუნქტში გასწრების განზრახვის შესახებ სხვა სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის გასაფრთხილებლად შეიძლება ჩაირთოს მანათობელი სიგნალი დღე-ღამის ნათელ დროს ფარების შუქის პერიოდული, ხანმოკლე ჩართვა-გამორთვით, ხოლო დღე-ღამის ბნელ დროს – ფარების ახლო შუქის შორ შუქზე მრავალჯერადი გადართვით, დაუსახლებელ პუნქტში კი − ხმოვანი სიგნალის ნაცვლად ან მასთან ერთად.

Страница билета
В темное время суток о намеренном обгоне в населенном пункте для предупреждения другого водителя возможно будет использован:
1
Звуковой сигнал
2
Периодическое кратковременное включение-выключение света фар
3
Аварийная световая сигнализация
4
Многократное переключение света фар с ближнего на дальний свет
#933
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ხმოვანი სიგნალი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ დასახლებულ პუნქტს გარეთ, როდესაც საჭიროა სხვა სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის გაფრთხილება გასწრების განზრახვის შესახებ.

Страница билета
Допустимо или нет, для предупреждения другого водителя о намеренном обгоне применение звукового сигнала:
1
Допустимо, только в ненаселенном пункте
2
Допустимо, только в населенном пункте
3
Допустимо, как в населенном пункте, так и в ненаселенном пункте
4
Недопустимо
#934
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, მანევრის დაწყებამდე მძღოლი ვალდებულია ჩართოს შესაბამისი მიმართულების მოხვევის შუქ-მაჩვენებელი, ხოლო თუ ის არ არის ან გამოსულია მწყობრიდან − ანიშნოს ხელით.

Страница билета
Из нижеперечисленных мест, в каком месте водитель не обязан до начала маневра включить свето-указатель поворота соответствующего направления?
1
В жилой зоне.
2
На прилегающую территорию
3
На территории двора.
4
Обязан, в любом из перечисленных в этом билете мест
#935
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის მე-9 პუნქტის თანახმად, დაბინდებიდან გათენებამდე, აგრეთვე ნებისმიერი სხვა არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში, გზაზე გაჩერების ან დგომის დროს მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება და მისი მისაბმელი აღნიშნული უნდა იყოს წინა და უკანა საგაბარიტო სინათლეებით.

Страница билета
С сумерек до рассвета, также в любых других условиях недостаточной видимости, во время остановки или стоянки на дороге механические транспортные средства и их прицепы должны быть отмечены:
1
Фарами дальнего освещения.
2
Передними и задними габаритными огнями.
3
Фарами ближнего освещения.
4
Передними противотуманными фарами
#937
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, დღე-ღამის ბნელ დროს, აგრეთვე არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში მოძრავ მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებაზე, აგრეთვე მოპედზე ჩართული უნდა იყოს ახლო ან შორი განათების ფარა/ფარები და უკანა საგაბარიტო სინათლეები.

Страница билета
На движущем механическом транспортном средстве в темное время суток или при условиях недостаточной видимости должны быть включены:
1
Только фары дальнего или ближнего света
2
Только противотуманные фары
3
Фары ближнего или дальнего света и задние габаритные освещения (огни)
4
Только передние и задние габаритные освещения (огни)
#968
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში ან ვიწრო მიხვეულ-მოხვეულ გზებზე მოძრაობისას, ნისლსაწინააღმდეგო ფარები ირთვება შორი ან ახლო განათების ფარებთან ერთად.

Страница билета
В условиях недостаточной видимости или при движении по дороге с узкими поворотами, включение противотуманных фар осуществляется:
1
Вместе с аварийной светосигнализацией
2
Вместе с фарами ближнего или дальнего света
3
Только вместе с задними и передними габаритными освещениями (огнями)
4
#969
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად, წინა საგაბარიტო სინათლეებით აღჭურვილ მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებაზე, აგრეთვე მოპედზე ასეთი სინათლეები უნდა ჩაირთოს შორი ან ახლო განათების ფარებთან ან წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარებთან ერთად.

Страница билета
На механическом транспортном средстве и мопеде оснащенными передними габаритными освещениями, такие освещения должны быть включены:
1
Только вместе с фарами дальнего освещения
2
Только вместе с фарами ближнего освещения
3
Только вместе с передними противотуманными фарами
4
Как вместе с фарами дальнего и ближнего освещения, так и вместе с передними противотуманными фарами
#973
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, დღე-ღამის ბნელ დროს, აგრეთვე არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში მოძრავ მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებაზე, აგრეთვე მოპედზე ჩართული უნდა იყოს ახლო ან შორი განათების ფარა/ფარები და უკანა საგაბარიტო სინათლეები, ხოლო მისაბმელზე – წინა საგაბარიტო სინათლეები (თუ მათ არსებობას ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობა) და არანაკლებ ორი უკანა საგაბარიტო სინათლე.

Страница билета
На прицепе механического транспортного средства движущего в темное время суток или в условиях недостаточной видимости:
1
Должно быть прикреплено только специальное светоотражающее оборудование
2
Должны быть включены передние габаритные освещения (если их существование предусматривает законодательство Грузии) и не менее два задних габаритных освещении (огня)
3
Должно быть включено только одно заднее габаритное освещение
4
#974
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, თუ მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება აღჭურვილია წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარებით, ისინი უნდა იყოს თეთრი ან ყვითელი სელექციური სინათლის, ორი, ხოლო მოტოციკლზე − ერთი.

Страница билета
Если автомобиль (с передней стороны) оснащен противотуманными фарами, он должен быть:
1
Белым или желтым селекторным светом, в количестве двух
2
Красным или желтым селекторным светом, в количестве четырех
3
Красным селекторным светом, в количестве одного
4
#976
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის მე-8 პუნქტის „ბ“, „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტების თანახმად, დღის ნათელ დროს გზაზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალების აღნიშვნის მიზნით სავალდებულოა ახლო განათების ფარებისა და უკანა საგაბარიტო სინათლეების ჩართვა: ბ) ავტობუსით ან სათანადოდ მოწყობილი სატვირთო ავტომობილის ძარით ბავშვთა ჯგუფის გადაყვანისას; დ) მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირებისას, მობუქსირე სატრანსპორტო საშუალებაზე; ე) სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე, სპეციალურად მისთვის გამოყოფილ ზოლზე, ძირითადი ნაკადის საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობისას.

Страница билета
В светлое время дня с целью отмечения транспортного средства при движении на дороге обязательно включение фар ближнего света и задних габаритных огней:
1
Только при перевозке группы детей на автобусе или подобающе оборудованным кузовом грузового автомобиля.
2
Только при буксировке механического транспортного средства, на буксирующем транспортном средстве.
3
Только на специальных маршрутных транспортных средствах на специально выделенной для них полосе, при движении против основного потока.
4
Во всех случаях перечисленных в этом билете
#980
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, შორი განათების ფარები უნდა გამოირთოს და მათ ნაცვლად უნდა ჩაირთოს ახლო განათების ფარები შემდეგ შემთხვევებში: ა) დასახლებულ პუნქტში, თუ გზა საკმარისად არის განათებული, და დაუსახლებელ პუნქტში, თუ სავალი ნაწილი თანაბრად არის განათებული და ეს განათება საკმარისია მძღოლისათვის საკმარის მანძილზე კარგი ხილვადობის უზრუნველსაყოფად, აგრეთვე იმისათვის, რომ სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეები საკმარის მანძილზე ხედავდნენ მოცემულ სატრანსპორტო საშუალებას.

Страница билета
В темное время суток, в населенном пункте, если дорога достаточно освещена:
1
Должны быть включены габаритные огни
2
Должны быть включены фары ближнего света
3
Должны быть включены фары дальнего света
4
#983
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის მე-13 პუნქტის თანახმად, აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალების წინ წითელი და უკან თეთრი სინათლეებით აღჭურვა. დაუშვებელია სატრანსპორტო საშუალების კონსტრუქციის შეცვლა ან აღჭურვა დამატებითი სინათლეებით, რომლებიც შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს მოცემულ მოთხოვნებს.

Страница билета
Допустимо или нет, оснащение транспортных средств спереди красным освещением и сзади белым освещением:
1
Допустимо
2
Не допустимо
3
Допустимо, только на маршрутных средствах специальной службы
4
#985
Объснение

Объснение:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის მე-14 პუნქტის თანახმად, ერთ სატრანსპორტო საშუალებაზე ერთნაირი დანიშნულებისა და ერთსა და იმავე მხარეს მიმართული ფარები ერთი ფერის უნდა იყოს. ლუწი რაოდენობის ფარები და შუქამრეკლი მოწყობილობები სატრანსპორტო საშუალების შუა გრძივ კვეთასთან მიმართებით სიმეტრიულად უნდა იყოს განლაგებული, გარდა იმ სატრანსპორტო საშუალებისა, რომლის გარეგანი ფორმა არ არის სიმეტრიული. ერთნაირი დანიშნულების ფარების ყოველ წყვილს აშკარად ერთნაირი შუქძალა უნდა ჰქონდეს.

Страница билета
Допустимо или нет, на одном и том же транспортном средстве установление фар разных цветов, одинакового назначения и направленных в одну и ту же сторону:
1
Допустимо
2
Недопустимо
3
Допустимо только на автомобилях оперативной службы
4
#
Top