მართვის მოწმობის კატეგორიები

C

მოცემული მართვის მოწმობის კატეგორია მოიცავს

სატვირთო ავტომობილს, რომლის:

 • კატეგორია არ არის: D ან D1
  მგზავრების გადაყვანის უფლება: მოწმობის აღებიდან 1 წლის შემდეგ
  თეორიის ჩაბარების გარეშე, პირდაპირ პრაქტიკაზე დაიშვებიან: D, C1 ან D1 კატეგორიის მართვის მოწმობის მქონე პირები
 • მასა აღემატება: 3,500 კგ-ს
  მოწმობის ასაღებად სავალდებულოა: B კატეგორიის მართვის მოწმობა, აღებული მინიმუმ 1 წლის წინ
  ამ კატეგორიის მართვის მოწმობის მქონეს ასევე უფლება აქვს მართოს: C1 ქვეკატეგორიის ტრანსპორტი და ტრაქტორი 12 ტონამდე მასით
 • მისაბმელის მაქსიმალური მასაა: 750 კგ
  მოწმობა გაიცემა: 21 წლის ასაკიდან

C1

მოცემული მართვის მოწმობის კატეგორია მოიცავს

მსუბუქ სატვირთო ავტომობილს, რომლის:

 • კატეგორია არ არის: D ან D1
  მისაბმელის მაქსიმალური მასაა: 750 კგ
  თეორიის ჩაბარების გარეშე, პირდაპირ პრაქტიკაზე დაიშვებიან: D ან D1 კატეგორიის მართვის მოწმობის მქონე პირები
 • მასა აღემატება: 3,500 კგ-ს
  მოწმობის ასაღებად სავალდებულოა: B კატეგორიის მართვის მოწმობა
  ამ კატეგორიის მართვის მოწმობის მქონეს ასევე უფლება აქვს მართოს: ტრაქტორი 8,250 კგ-მდე მასით
 • მასა არ აღემატება: 7,500 კგ-ს
  მოწმობა გაიცემა: 18 წლის ასაკიდან

CE

მოცემული მართვის მოწმობის კატეგორია მოიცავს

მისაბმელიან სატვირთო ავტომობილს, რომლის:

 • კატეგორიაა: C
  ამ კატეგორიის მართვის მოწმობის მქონეს ასევე უფლება აქვს მართოს: C1E და BE კატეგორიის ტრანსპორტი. ასევე, D კატეგორიის ფლობის შემთხვევაში — DE კატეგორიაც (გარდა შესახსრებული ავტობუსისა)
 • მისაბმელის მასაა: 750 კგ-ზე მეტი
  მოწმობის ასაღებად სავალდებულოა: C კატეგორიის მართვის მოწმობა
 • მოწმობა გაიცემა: 21 წლის ასაკიდან
  თეორიის ჩაბარების გარეშე, პირდაპირ პრაქტიკაზე დაიშვებიან: D ან D1 კატეგორიის მართვის მოწმობის მქონე პირები

C1E

მოცემული მართვის მოწმობის კატეგორია მოიცავს

მსუბუქ მისაბმელიან სატვირთო ავტომობილს, რომლის:

 • კატეგორიაა: C1
  მოწმობა გაიცემა: 18 წლის ასაკიდან
 • მისაბმელის მასაა: 750 კგ-ზე მეტი და ავტომობილის დაუტვირთავ მასაზე ნაკლები
  მოწმობის ასაღებად სავალდებულოა: C1 კატეგორიის მართვის მოწმობა
 • მაქსიმალური მასა მისაბმელთან ერთად არის: 12,000 კგ
  ამ კატეგორიის მართვის მოწმობის მქონეს ასევე უფლება აქვს მართოს: BE კატეგორიის ტრანსპორტი. ასევე, D1 კატეგორიის ფლობის შემთხვევაში — DE1 კატეგორიის ტრანსპორტიც