მართვის მოწმობის კატეგორიები

D

მოცემული მართვის მოწმობის კატეგორია მოიცავს

ავტობუსს, რომლის:

 • დასასხდომი ადგილები: 8-ზე მეტია
  მოწმობის ასაღებად სავალდებულოა: B კატეგორიის მართვის მოწმობა, აღებული მინიმუმ 1 წლის წინ
 • მისაბმელის მაქსიმალური მასაა: 750 კგ
  თეორიის ჩაბარების გარეშე, პირდაპირ პრაქტიკაზე დაიშვებიან: C, C1 ან D1 კატეგორიის მართვის მოწმობის მქონე პირები
 • მოწმობა გაიცემა: 24 წლის ასაკიდან
  ამ და C კატეგორიის მართვის მოწმობების მქონეს უფლება აქვს: C კატეგორიის მიღებიდან 1 წლის შემდეგ, გადაიყვანოს 8-ზე მეტი მგზავრი სატვირთო მანქანის ძარით

D1

მოცემული მართვის მოწმობის კატეგორია მოიცავს

მიკროავტობუსს, რომლის:

 • მისაბმელის მაქსიმალური მასაა: 750 კგ
  მოწმობა გაიცემა: 21 წლის ასაკიდან
 • დასასხდომი ადგილები: 8-ზე მეტია და 16-ზე ნაკლებია
  მოწმობის ასაღებად სავალდებულოა: B კატეგორიის მართვის მოწმობა, აღებული მინიმუმ 1 წლის წინ
 • მაქსიმალური სიგრძეა: 8 მეტრი
  თეორიის ჩაბარების გარეშე, პირდაპირ პრაქტიკაზე დაიშვებიან: C ან C1 კატეგორიის მართვის მოწმობის მქონე პირები

DE

მოცემული მართვის მოწმობის კატეგორია მოიცავს

შესახსრებულ ან მისაბმელიან ავტობუსს, რომლის:

 • კატეგორიაა: D
  მოწმობის ასაღებად სავალდებულოა: D კატეგორიის მართვის მოწმობა
 • მისაბმელის მასაა: 750 კგ-ზე მეტი
  ამ კატეგორიის მართვის მოწმობის მქონეს ასევე უფლება აქვს მართოს: D1E და BE კატეგორიის ტრანსპორტი. ასევე, C1 კატეგორიის ფლობის შემთხვევაში — C1E კატეგორიის ტრანსპორტიც
 • მოწმობა გაიცემა: 24 წლის ასაკიდან

D1E

მოცემული მართვის მოწმობის კატეგორია მოიცავს

მსუბუქ მისაბმელიან მიკროავტობუსს, რომლის:

 • კატეგორიაა: D1
  მოწმობა გაიცემა: 21 წლის ასაკიდან
 • მისაბმელის მასაა: 750 კგ-ზე მეტი და ავტომობილის დაუტვირთავ მასაზე ნაკლები
  მოწმობის ასაღებად სავალდებულოა: D1 კატეგორიის მართვის მოწმობა
 • მაქსიმალური მასა მისაბმელთან ერთად არის: 12,000 კგ
  ამ კატეგორიის მართვის მოწმობის მქონეს ასევე უფლება აქვს მართოს: BE კატეგორიის ტრანსპორტი