მართვის მოწმობის კატეგორიები

S

მოცემული მართვის მოწმობის კატეგორია მოიცავს

სამშენებლო ტექნიკას, რომლის:

  • მინიმალური კონსტრუქციული სიჩქარეა: 6 კმ/სთ
  • მაქსიმალური კონსტრუქციული სიჩქარეა: 45 კმ/სთ
  • მოწმობა გაიცემა: 18 წლის ასაკიდან