აქტიური ვაკანსიები:

1. ქოლ-ცენტრის ოპერატორი

2. პრაქტიკული სწავლების ინსტრუქტორ-მასწავლებელი

3. თეორიის პედაგოგი

სასურველი ვაკანსია
სახელი და გვარი
მისამართი
დაბადების წელი,თვე,რიცხვი
ტელეფონის ნომერი
ელ-ფოსტა
განათლება
სპეციალობა
სამუშაო გამოცდილება
დამატებითი ინფორმაცია (სურვილისამებრ)
მონაცემები წარმატებით გაიგზავნა!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.