მართვის მოწმობის კატეგორიები

A

მოცემული მართვის მოწმობის კატეგორია მოიცავს

მოტოციკლს

  • თეორიის ჩაბარების გარეშე, პირდაპირ პრაქტიკაზე დაიშვებიან: B, B1, A1 ან ტრამვაის კატეგორიის მართვის მოწმობის მქონე პირები
  • მოწმობა გაიცემა: 24 წლის ასაკიდან (ან — 21 წლიდან, თუ მინიმუმ 2 წელია, რაც ფლობს A1 კატეგორიას)

A1

მოცემული მართვის მოწმობის კატეგორია მოიცავს

მსუბუქ მოტოციკლს, რომლის:

  • ძრავის მუშა მოცულობაა: მაქსიმუმ 125 სმ3
  • მაქსიმალური სიმძლავრეა: 11 კვტ
  • მოწმობა გაიცემა: 17 წლის ასაკიდან