მართვის მოწმობის კატეგორიები

T

მოცემული მართვის მოწმობის კატეგორია მოიცავს

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას

  • მოწმობა გაიცემა: 17 წლის ასაკიდან